Urząd Gminy w Budzowie

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-08-2017

Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września! Wypełnijcie wniosek – TUTAJ.

Wniosek składa Grupa Inicjatywna wraz z Instytucją, przy której powstanie Pracownia Orange (np. gmina, organizacja pozarządowa).

  • W Grupie Inicjatywnej muszą znaleźć się min. 3 osoby pełnoletnie reprezentujące mieszkańców, będące przedstawicielami Instytucji lub lokalnymi działaczami.
  • Grupa może mieć charakter nieformalny, ale na potrzeby programu jej członkowie podpisują porozumienie o współpracy z Instytucją.
  • Aby poprawnie złożyć wniosek, wszystkie obowiązkowe pola formularza muszą być prawidłowo wypełnione. Za elementy nieobowiązkowe przyznajemy dodatkowe punkty, które zwiększają szanse na założenie Pracowni Orange w Waszej miejscowości.

 << Przejdź do wypełniania wniosku >>

Masz pytania? Czekamy na Was po adresem e-mail: rekrutacja@pracownieorange.pl lub pod telefonem: +48 518 541 846.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.