Urząd Gminy w Budzowie

Finał podokręgu Wadowice żaków rocznika 2006 i młodsi

Kategoria: Sport Opublikowano: 15-02-2016

W dniu 21.06 na orliku w Baczynie odbył się finał podokręgu Wadowice żaków rocznika 2006 i młodsi. Turniej zdecydowanie wygrała drużyna młodych pilkarzy Strzelca Budzów, którzy wygrali wszystkie trzy mecze nie tracąc żadnej bramki. Drugie miejsce zajęła drużyna z Lachowic. Trzecie miejsce Kalwarii, a czwarte z Brzeźnicy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.