Urząd Gminy w Budzowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 08-04-2019

LUDOWY KLUB SPORTOWY  „STRZELEC” W BUDZOWIE INFORMUJE , ŻE JEST REALIZOWANY PROJEKT PN:

„BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ W BUDZOWIE I PLACU ZABAW W BUDZOWIE”, MAJĄCA NA CELU ROZWIJANIE TURYSTYKI I REKREACJI NA TERENIE GMINY BUDZÓW POPRZEZ BUDOWĘ I WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ ORAZ PLACU ZABAW W BUDZOWIE WSPÓŁFINANSOWANĄ ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE  NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” W RAMACH DZIAŁANIA „ WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER” OBJĘTEGO PROGRAMEM  W ZAKRESIE INNYM, NIŻ PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH.

 

BUDZÓW, DN. 08.04.2019 R.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.