Urząd Gminy w Budzowie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – Budowa wiat wolnostojących

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-03-2024

logotypy Unii Europejskiej, Leader, PROW, Herb Budzowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój rekreacji i podniesienie jakości życia społeczności w gminie Budzów poprzez budowę wiat wolnostojących wraz z utwardzeniem terenów w miejscowościach Budzów, Baczyn, Zachełmna, Jachówka oraz zakup wyposażenia sportowego, rekreacyjnego i do organizacji wydarzeń kulturalnych”, mająca na cel rozwój rekreacji i podniesienie jakości życia społeczności w gminie poprzez budowę wiat wolnostojących wraz z utwardzeniem terenów w miejscowościach Budzów, Baczyn Zachełmna, Jachówka oraz zakup wyposażenia sportowego, rekreacyjnego i do organizacji wydarzeń kulturalnych współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.