Urząd Gminy w Budzowie

Etap Powiatowy Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego ” Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” Uczniów Szkół Podstawowych klas VI-VIII, Budzów – 10 listopada 2022 r.

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 16-11-2022

W dniu 10 listopada 2022 r. w  Budzowie odbył się Etap Powiatowy Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.  W  konkursie udział wzięli uczniowie  klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu suskiego. Konkurs zorganizowany został przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych, popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa, a także rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Tegoroczny konkurs wpisuje się w obchody Roku Romantyzmu Polskiego, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2022 roku. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie 2 polskich utworów romantycznych (poezja i proza) z okresu 1822-1863.

Recytatorzy pomimo trudnego zadania  znakomicie zaprezentowali Romantyzm  Polski, sięgając min.  po utwory Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika”, „Konrad Wallenrod”,  „Ballady i Romanse”, „Reduta Ordona”, „Koza, kózka i wilk”, prezentując twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego „Ulana”, „Mistrz Twardowski”, „Chata za wsią”, a także „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej , „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry oraz „Ostatnia z bajek” Cypriana Kamila Norwida.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie:  mgr Janusz Kociołek(naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w  Starostwie Powiatowym w  Suchej Beskidzkiej – polonista),  mgr Małgorzata Skawińska (polonistka) oraz  mgr Małgorzata Migas (polonistka).

Komisja konkursowa po wysłuchaniu i gruntownej ocenie recytatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: – stopień opanowania tekstu, – tempo wypowiedzi, – prawidłowa wymowa, – ton i intonacja głosu, – ogólny wyraz artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca  :

I miejsce –  Anna Głuszek ze Szkoły Podstawowej im. księdza prałata Henryka Znamirowskiego w   Stryszawie

II miejsce – Lena Ptaś ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim

III miejsce – Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w  Zachełmnej

Wszystkim uczestnikom oraz  ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych  sukcesów na szczeblu wojewódzkim!

Więcej zdjęć na www.bioakbudzow.pl 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.