Urząd Gminy w Budzowie

Etap Powiatowy Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego ” Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” Uczniów Szkół Podstawowych klas VI-VIII, Budzów – 10 listopada 2022 r.

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 16-11-2022

W dniu 10 listopada 2022 r. w  Budzowie odbył się Etap Powiatowy Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”.  W  konkursie udział wzięli uczniowie  klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu suskiego. Konkurs zorganizowany został przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych, popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa, a także rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Tegoroczny konkurs wpisuje się w obchody Roku Romantyzmu Polskiego, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2022 roku. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie 2 polskich utworów romantycznych (poezja i proza) z okresu 1822-1863.

Recytatorzy pomimo trudnego zadania  znakomicie zaprezentowali Romantyzm  Polski, sięgając min.  po utwory Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika”, „Konrad Wallenrod”,  „Ballady i Romanse”, „Reduta Ordona”, „Koza, kózka i wilk”, prezentując twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego „Ulana”, „Mistrz Twardowski”, „Chata za wsią”, a także „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej , „Trzy po trzy” Aleksandra Fredry oraz „Ostatnia z bajek” Cypriana Kamila Norwida.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie:  mgr Janusz Kociołek(naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy w  Starostwie Powiatowym w  Suchej Beskidzkiej – polonista),  mgr Małgorzata Skawińska (polonistka) oraz  mgr Małgorzata Migas (polonistka).

Komisja konkursowa po wysłuchaniu i gruntownej ocenie recytatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria: – stopień opanowania tekstu, – tempo wypowiedzi, – prawidłowa wymowa, – ton i intonacja głosu, – ogólny wyraz artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca  :

I miejsce –  Anna Głuszek ze Szkoły Podstawowej im. księdza prałata Henryka Znamirowskiego w   Stryszawie

II miejsce – Lena Ptaś ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim

III miejsce – Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w  Zachełmnej

Wszystkim uczestnikom oraz  ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych  sukcesów na szczeblu wojewódzkim!

Więcej zdjęć na www.bioakbudzow.pl