Urząd Gminy w Budzowie

Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” Uczniów Szkół Podstawowych kl. VI-VIII, Budzów – 23 października 2023r.

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 27-10-2023

W dniu 23 października 2023 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów w Budzowie odbył się Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” organizowanego przez Departament Edukacji Województwa Małopolskiego. W tegorocznym konkursie udział wzięło 15 uczniów z klas VI-VIII Szkół Podstawowych Gminy Budzów. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji i wystąpień publicznych, popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa, a także rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

W związku z przypadającymi w roku 2023 rocznic wybitnych postaci twórców polskiej kultury: 230. rocznica urodzin Aleksandra Fredry, 100. rocznica śmierci krakowskiego artysty Włodzimierza Przerwy-Tetmajera i  100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił ich honorowymi Patronami Roku 2023. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na recytacji dwóch wybranych utworów z twórczości tych artystów w celu popularyzacji dorobku wybitnych postaci wśród dzieci i młodzieży.

Recytatorzy zaprezentowali głównie utwory twórczości Wisławy Szymborskiej min. „Notatka”, ”Zakochani”, „Patriota”, „Miłość od pierwszego wejrzenia” ,a także utwory Aleksandra Fredry min. „Do słowika”, „Czyżyk i zięba”, „Małpa w kąpieli” oraz utwory Włodzimierz Przerw- Tetmajer „Racławice”. Kunszt recytatorski oceniało jury w składzie: mgr Bogumiła Jamróz (emerytowany nauczyciel języka polskiego), mgr Sabina Lasek (nauczyciel języka polskiego)mgr Teresa Talaga (nauczyciel języka polskiego). Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria:  stopień opanowania tekstu, tempo wypowiedzi, prawidłowa wymowa, ton i intonacja głosu, ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce –   Mikołaj Kołacz ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
II miejsce –  Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w  Zachełmnej
III miejsce – Lenik Ewelina ze Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie W Jachówce
Wyróżnienie – Kinga Pęcek ze Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieńkówce
Wyróżnienie – Natalia Gałuszka -z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baczynie

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca będą reprezentować naszą gminę w konkursie na szczeblu powiatowym.

Więcej zdjęć na bioakbudzow.pl