Urząd Gminy w Budzowie

Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym” Uczniów Szkół Podstawowych kl. VI-VIII, Budzów 21 października 2022 r.

Kategoria: Imprezy kulturalne Opublikowano: 03-11-2022

W dniu 21 października 2022 r. w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów
w Budzowie odbył się Etap Gminny Małopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie ze słowem pięknym i prawdziwym”. Udział w nim wzięli uczniowie z klas VI-VIII szkół podstawowych gminy Budzów. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, doskonalenie umiejętności recytacji wybranych tekstów, kształtowanie wrażliwości estetycznej, oswajanie młodzieży ze sztuką autoprezentacji
i wystąpień publicznych, popularyzacja kultury języka oraz czystej i poprawnej mowy polskiej, zwiększanie zainteresowania młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa, a także rozwijanie umiejętności różnicowania interpretacji tekstów poetyckich i prozatorskich.

Tegoroczny konkurs wpisał się w obchody Roku Romantyzmu Polskiego, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2022 roku. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie 2 polskich utworów romantycznych (poezja i proza) z okresu 1822-1863.

Recytatorzy zaprezentowali utwory Adama Mickiewicza „Śmierć Pułkownika”, „Konrad Wallenrod”, a także „Poganka” Narcyzy Żmichowskiej oraz „Ostatnia z bajek” Cypriana Kamila Norwida. Kunszt recytatorski oceniało jury w składzie: mgr Sabina Lasek (nauczyciel języka polskiego), mgr Anna Kruźlak (nauczyciel języka polskiego) mgr Justyna Głowacz (nauczyciel języka polskiego).

Komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria:  stopień opanowania tekstu, tempo wypowiedzi, prawidłowa wymowa, ton i intonacja głosu, ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce –   Oliwia Wiąch ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej
II miejsce –  Martyna Malina ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w  Zachełmnej
III miejsce – Kacper Pękala z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy
Wyróżnienie – Mikołaj Dróżdż z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy
Wyróżnienie – Wiktoria Nocula – z  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Palczy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Zdobywcy pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca będą reprezentować naszą gminę
w konkursie na szczeblu powiatowym.

Więcej zdjęć na www.bioakbudzow.pl 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.