Urząd Gminy w Budzowie

„EKO BACZYNIACY MÓWIĄ PO ANGIELSKU”-zakończenie projektu w Gminie Budzów.

Kategoria: BOS Opublikowano: 09-01-2024

W Szkole Podstawowej w Baczynie w grudniu 2023r. zakończył się projekt   „Eko Baczyniacy mówią po angielsku”. Projekt trwał od września 2022-do grudnia 2023. W ramach projektu miały miejsce w szkole wspaniałe akcje. Projekt został opracowany przez panią Joannę Mirochę oraz panią Małgorzatę Chorąży  i  był realizowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Projekt  dotyczył promowania postaw ekologicznych wśród dzieci i postrzegania przez młodych ludzi problemów związanych z ochroną środowiska, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Poznając zagrożenia środowiska naturalnego w swoim najbliższym otoczeniu, uczniowie szukali pomysłów w jaki sposób mogą im zapobiegać. Zajęcia o tematyce ekologicznej odbywały się w językach polskim i angielskim. Otrzymany grant 17000zł został przeznaczony na naukę języka angielskiego oraz przyrody w sposób kreatywny i innowacyjny. Zostały zakupione m. in. tablety do szkoły, budki lęgowe, sadzonki, drzewka, a także nagrody dla uczestników konkursów oraz gry dydaktyczne, które uatrakcyjniały naukę języka angielskiego.  W  miesiącach od marca do czerwca uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz wolontariusze ze szkoły sadzili drzewa, krzewy i sadzonki miododajne wokół szkoły. W projekt zaangażowana była cała szkoła, w tym  uczniowie klas I-III, którzy siali nasiona i uczyli się ich nazw w j. angielskim oraz  Rada Rodziców, która sfinansowała zakupu ziemi i sadzonek. Ponadto odbyły się konkursy „Eko torba” „Eco domek dla owadów”. Uczniowie przy wsparciu swoich rodzin stworzyli piękne domki, które zostały postawione wokół szkoły i będą służyły wszystkim owadom zapylającym.  Dzieci wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez  p. Magdaleną Głuc ze szkółki krzewów, która udzieliła im wielu cennych wskazówek dotyczących roślin miododajnych, które sadzili wokół szkoły. Dumni uczniowie mogli latem i jesienią obserwować efekty swojej pracy- zakwitły posiane kwiaty, krzewy, a i do domków zawitały  owady. W wakacje  uczestniczyli w półkoloniach – wyjechali do Babiogórskiego Parku Narodowego i przez tydzień mieli zorganizowane zajęcia ekologiczne w szkole ucząc się o przyrodzie w j.angielskim. W zimie uczniowie dokarmiali ptaki, rozwieszali karmniki. Nauczyli się wiele o otaczającej przyrodzie i już czekają na kolejny taki wspaniały projekt.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.