Urząd Gminy w Budzowie

Dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-09-2017

W dniu 25 września 2017 w godzinach od 7:30 do 10:30 w Urzędzie Gminy Budzów, odbędzie się dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 01.10.2017 r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel ZUS:

  • Wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
  • Przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę,
  • Wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości.

Zapraszamy