Urząd Gminy w Budzowie

Dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-09-2017

W dniu 25 września 2017 w godzinach od 7:30 do 10:30 w Urzędzie Gminy Budzów, odbędzie się dyżur pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dyżur będzie związany z wejściem w życie od 01.10.2017 r. przepisów obniżających wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawiciel ZUS:

  • Wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
  • Przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę,
  • Wyjaśni jakie dokumenty należy złożyć w celu ustalenia prawa do świadczenia i jego wysokości.

Zapraszamy

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.