Urząd Gminy w Budzowie

Dotacje w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazane

Kategoria: Informacje Opublikowano: 30-05-2019

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Muzeum Niepodległości w Myślenicach odbyło się przekazanie Promes w  ramach ”Konkursu Małopolskie Remizy 2019”. Promesy gwarantujące dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy 2019” przekazali beneficjentom w imieniu samorządu Małopolski radni województwa Robert Bylica, Stanisław Bisztyga, Rafał Stuglik i Filip Kaczyński. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Jan Najdek oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Witold Jopek. Otrzymali promesę w wysokości 16 319 zł. na realizację prac budowlano–remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jachówce.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.