Urząd Gminy w Budzowie

DOTACJA Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-10-2021

Gmina Budzów otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 267 060 zł. w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

15 października 2021 r. w Olkuszu Wójt Gminy Jan Najdek otrzymał symboliczny czek z rąk Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity oraz Sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusza Cieszyńskiego.

Udzielone wsparcie może być przeznaczone na:

  1. Cyfryzację jednostek publicznych IT i oprogramowanie.
  2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych.
  3. Edukacja cyfrowa dla JST.
  4. Cyberbezpieczeństwo.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.