Urząd Gminy w Budzowie

Doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Kategoria: Informacje Opublikowano: 18-03-2021

Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować iż aktualnie z usług doradczych i dofinansowania do szkoleń w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa mogą korzystać także osoby pracujące w wieku 25 – 50 lat, posiadające wykształcenie policealne/pomaturalne.

Informacja ta jest szczególnie ważna dla osób, które chciały skorzystać z dofinansowania do szkoleń  z uwagi na konieczność podjęcia niełatwego wyzwanie dostosowania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych do zmieniającego się rynku pracy, ale z uwagi na posiadane wykształcenie nie mogły uczestniczyć w naszych projektach.

Pełna treść informacji oraz materiały graficzne zostały zamieszczone w sekcji załączniki. Plakat został zamieszczony w postaci graficznej. W celu uzyskania wersji dostępnej prosimy o kontakt z Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: tel. +48 12 619 84 55 lub 727797967

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.