Urząd Gminy w Budzowie

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Baczynie

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 04-07-2024

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Plakat informujący o Doposażeniu i poprawa standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej w Baczynie

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.