Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostek OSP z terenu gminy Budzów

Kategoria: Informacje Opublikowano: 18-01-2018

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości  przyznał dotację  na powierzenie realizacji zadań w ramach środków  z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Gmina Budzów otrzymała dotację  celową dla Jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Budzów  w wysokości 26.900,00 zł. na zakup 4 zestawów toreb ratowniczych PSP R1 oraz defibrylatora AED.

12 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Budzów uroczyście przekazał Jednostkom OSP następujące sprzęty :

Ochotnicza Straż Pożarna w Baczynie

– zestaw torby ratowniczej PSP R1

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie

– zestaw torby ratowniczej PSP R1

Ochotnicza Straż Pożarna w Jachówce

– zestaw torby ratowniczej PSP R1

Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy

– zestaw torby ratowniczej PSP R1

– defibrylator

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.