Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 10-11-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Dofinansowano ze środków budżetu państwa rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 87 500,00 zł

Informujemy, że Gmina Budzów w październiku 2021 r. pozyskała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”  dla dwóch szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie

Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach otrzymanego wsparcia szkoły zakupią m.in. monitory interaktywne, komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.