Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 10-11-2021

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Dofinansowano ze środków budżetu państwa rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Wartość dofinansowania: 70 000,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 87 500,00 zł

Informujemy, że Gmina Budzów w październiku 2021 r. pozyskała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”  dla dwóch szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie

Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach otrzymanego wsparcia szkoły zakupią m.in. monitory interaktywne, komputery oraz specjalistyczne oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.