Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” – 2023

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-11-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Dofinansowano ze środków budżetu państwa rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Wartość dofinansowania: 26 800,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 33 500,00 zł

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Palczy.

Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkołę zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach otrzymanego wsparcia szkoła zakupiła m.in. monitor interaktywny, komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.