Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica” – 2023

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 06-11-2023

flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło

Dofinansowano ze środków budżetu państwa rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”

Wartość dofinansowania: 26 800,00 zł
Całkowity koszt inwestycji: 33 500,00 zł

Gmina Budzów otrzymała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Palczy.

Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, wybranych przez szkołę zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. W ramach otrzymanego wsparcia szkoła zakupiła m.in. monitor interaktywny, komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie, które będzie wykorzystywane w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.