Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 08-08-2019

W związku z otrzymanym pismem znak PCPR.56.3.AS/19 z dnia 06.08.2019r.- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w ramach pilotażowego Programu „ Aktywny samorząd” przywróciło dofinansowanie na wózki  inwalidzkie o napędzie elektrycznym dla osób w wieku aktywności zawodowej pracujących i uczących się lub osób, które uzyskają pozytywną opinię eksperta PFRON, co do uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia pracy w wyniku wsparcia udzielonego w Programie. Wnioski na w/ w sprzęt będą przyjmowane do 30 września br.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 33 874 40 31 lub w biurze PCPR p. 212.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.