Urząd Gminy w Budzowie

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w 2024 roku

Kategoria: Informacje Opublikowano: 11-03-2024

Mieszkańcy gminy Budzów od 02.04.2024 r. mogą wnioskować o sfinansowanie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących ich własność.

Procedura dofinansowania:

  • mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 zwierzę rocznie;
  • akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów prowadzona będzie przez Urząd Gminy w Budzowie. Właściciel chcąc poddać zabiegowi zwierzę, składa w Urzędzie Gminy wniosek o sfinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt zawierający klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do programu;
  • w przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, właściciel zwierzęcia otrzymuje skierowanie na wykonanie zabiegu weterynaryjnego.
  • właściciel zwierzęcia indywidualnie umawia z lekarzem termin wykonania zabiegu;
  • koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa właściciel zwierzęcia;

W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.