Urząd Gminy w Budzowie

Dodatkowy nabór wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-12-2018

Urząd Gminy w Budzowie informuje wszystkich mieszkańców, a w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy o dodatkowym naborze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. na podstawie wniosków zebranych w marcu  br. przystąpiła do opracowania koncepcji rozwojowej, która określi zakres rzeczowy rozbudowy sieci oraz opisze kryteria techniczne i ekonomiczne analizowanego zadania inwestycyjnego.

Budowa sieci gazowej na obszarze naszej gminy będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków, dlatego bardzo istotne jest, aby wniosek wypełniła jak największa  ilość  zainteresowanych mieszkańców.

Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.budzow.pl, w siedzibie Urzędu Gminy w Budzowie oraz u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Wypełniony wniosek należy złożyć u Sołtysów lub w Urzędzie Gminy w Budzowie pok. nr 3 do dnia 15 stycznia 2019 r.

W celu ułatwienia wypełnienia wniosku podajemy dane dotyczące  zapotrzebowania na gaz ziemny.

Przykładowe średnie zapotrzebowanie na gaz ziemny dla budynku jednorodzinnego wynosi:
– ciepła woda wraz z przygotowaniem posiłków 3-4 m3/h ok. 1200 m3/rok
– ciepła woda, przygotowanie posiłków wraz z ogrzewaniem w przypadku   budynku ocieplonego 2200-2500 m3/rok

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.