Urząd Gminy w Budzowie

Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w sołectwie Baczyn

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego w sołectwie Baczyn

Realizacja zadania obejmowała:

Dobudowę lamp oświetlenia ulicznego na osiedlach:

  • Galasówka – 1 lampa
  • Młynarczykówka – 2 lampy
  • Zagrody Górne – 1 lampa
  • Pyrtkówka – 1 lampa
  • Pękalówka – 1 lampa
  • Witkowka – 1 lampa

Wartość całkowita operacji: 16.490,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 16.490,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 20 sierpnia 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.