Urząd Gminy w Budzowie

Deklaracje z CEEB – możliwość potwierdzenia do 31 lipca 2023 r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-05-2023

Herb Gminy Budzów

Urząd Gminy Budzów informuje, że osoby chętne do zakupu węgla na PGG które będą potrzebowały deklarację z CEEB potwierdzoną przez Urząd Gminy proszone są aby do dnia 31 lipca 2023 r. złożyły wniosek o wydanie deklaracji.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz.346, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn.zm.) baza CEEB od dnia 1 września 2023 r. będzie niedostępna.