Urząd Gminy w Budzowie

Deklaracje z CEEB – możliwość potwierdzenia do 31 lipca 2023 r.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 16-05-2023

Herb Gminy Budzów

Urząd Gminy Budzów informuje, że osoby chętne do zakupu węgla na PGG które będą potrzebowały deklarację z CEEB potwierdzoną przez Urząd Gminy proszone są aby do dnia 31 lipca 2023 r. złożyły wniosek o wydanie deklaracji.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz.346, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późn.zm.) baza CEEB od dnia 1 września 2023 r. będzie niedostępna.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.