Urząd Gminy w Budzowie

Czyste powietrze – zaświadczenie o dochodach

Kategoria: Czyste powietrze Opublikowano: 12-11-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie  informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Budzów  z dnia 22 października 2020 r., Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie  został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia (o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej) dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o wydanie zaświadczenia do pobrania   (Dz.U. z 2020r,poz.1713)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.