Urząd Gminy w Budzowie

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Kategoria: Informacje Opublikowano: 01-07-2021

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w broszurze zamieszczonej poniżej w sekcji załączniki.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.