Urząd Gminy w Budzowie

Budowa zbiornika przeciwpożarowego wodnego (obsypanego) wraz ze stanowiskiem czerpnia wody w Baczynie

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa zbiornika przeciwpożarowego wodnego (obsypanego) wraz ze stanowiskiem czerpnia wody w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne i przygotowawcze,
  • nawierzchnia utwardzona,
  • budowa zbiornik przeciwpożarowego,

Wartość całkowita operacji: 161.514,86  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  –  161.514,86   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 lipca  2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.