Urząd Gminy w Budzowie

Budowa zbiornika przeciwpożarowego wodnego (obsypanego) wraz ze stanowiskiem czerpnia wody w Baczynie

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa zbiornika przeciwpożarowego wodnego (obsypanego) wraz ze stanowiskiem czerpnia wody w Baczynie

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne i przygotowawcze,
  • nawierzchnia utwardzona,
  • budowa zbiornik przeciwpożarowego,

Wartość całkowita operacji: 161.514,86  zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  –  161.514,86   zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 lipca  2020 r.