Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka  – Etap 1

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 04-07-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka  – Etap 1

Realizacja zadania obejmuje:

  • kanały główne i boczne o długości 5 116 mb;
  • przyłącza kanalizacyjne o długości 1 788 mb.

Wartość całkowita operacji: 3 915 524,56 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalna związaną z usługami turystycznym  dla jednostek samorządu terytorialnego  – 2 114 770,35zł.
  • środki z budżetu gminy –  1 800 754,21 zł

Czas trwania realizacji operacji: od 22.12.2021 r. do 21.12.2022 r.

tablica informacyjna

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.