Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 01-06-2021

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Realizacja zadania obejmowała: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Wartość całkowita operacji: 2.252.143,43 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 – 970 363,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  1 281 780,43 zł
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.