Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Kategoria: Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 01-06-2021

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Realizacja zadania obejmowała: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3

Wartość całkowita operacji: 2.252.143,43 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 – 970 363,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  1 281 780,43 zł