Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3 część II

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 13-09-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3 część II

Realizacja zadania obejmowała:

  • kanały główne i boczne o długości 3 848 mb;
  • przyłącza kanalizacyjne o długości 1 520 mb.

Wartość całkowita operacji: 1 976 166,23 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  dla jednostek samorządu terytorialnego – 800 000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  1 176 166,23 zł

Czas trwania realizacji operacji: od 30.06.2021 r. do 30.05.2022 r.

tablica informacyjna