Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3 część II

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 13-09-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 3 część II

Realizacja zadania obejmowała:

  • kanały główne i boczne o długości 3 848 mb;
  • przyłącza kanalizacyjne o długości 1 520 mb.

Wartość całkowita operacji: 1 976 166,23 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19  dla jednostek samorządu terytorialnego – 800 000,00 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  1 176 166,23 zł

Czas trwania realizacji operacji: od 30.06.2021 r. do 30.05.2022 r.

tablica informacyjna

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.