Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 1

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 1

Realizacja zadania obejmowała: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów – Etap 1

Wartość całkowita operacji: 9.255.472,00 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy w 2019 r. – 3.968.802,07 zł.
  • środki z budżetu gminy w 2020 r. – 7.948.740,00 zł.
  • środki z budżetu gminy w 2021 r. – 1.306.732,00 zł.

Czas trwania realizacji operacji: 0d 08.03.2019 r. do 09.02.2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.