Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  w miejscowości  Budzów  na osiedlu Niedźwiedziówka Górna

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  w miejscowości  Budzów  na osiedlu Niedźwiedziówka Górna

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową  29  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji: 116.942,80   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  –  116.942,80    zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 15 grudnia   2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.