Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  w miejscowości  Budzów  na osiedlu Niedźwiedziówka Górna

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  w miejscowości  Budzów  na osiedlu Niedźwiedziówka Górna

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową  29  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji: 116.942,80   zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  –  116.942,80    zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 15 grudnia   2020 r.