Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej na osiedlu Wronówka Dolna w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2021 Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej na osiedlu Wronówka Dolna w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała: Wybudowanie sieci elektroenergetycznej wraz z zabudową 6 szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji: 32.204,70 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy – 32.204,70 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 listopada 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.