Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  na osiedlu Filarówka w Palczy

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  na osiedlu Filarówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową  7  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji: 23.737,33 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 23.737,33  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 maja 2020 r.