Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  na osiedlu Filarówka w Palczy

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa sieci  elektroenergetycznej napowietrznej oświetleniowej  na osiedlu Filarówka w Palczy

Realizacja zadania obejmowała:
Wybudowanie sieci elektroenergetycznej  wraz z zabudową  7  szt. opraw oświetleniowych.

Wartość całkowita operacji: 23.737,33 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z budżetu gminy  – 23.737,33  zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 30 maja 2020 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.