Urząd Gminy w Budzowie

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej

Kategoria: Rok 2020 Opublikowano: 13-01-2021

Beneficjent:
GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji:
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej  w Zachełmnej

Realizacja zadania obejmuje:

  • budowę Sali Gimnastycznej  z przewiązką i instalacjami : elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, przebudowę szkoły, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niwelację terenu

Wartość całkowita operacji: 2.568.578,11 zł.

Finansowanie zadania w 2020 roku w wysokości  1.472.578,29 zł. :

  • dofinansowani ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych  – 819.486,00 zł.
  • środki z budżetu gminy  –  653.092,29 zł.

Czas trwania realizacji operacji: do 28 lutego 2022 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.