Urząd Gminy w Budzowie

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie ogrodzenia boisk sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 13-09-2022

logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie ogrodzenia boisk sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w miejscowości Budzów”, mająca na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie gminy Budzów poprzez budowę ogrodzenia przy boiskach sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w Budzowie, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.