Urząd Gminy w Budzowie

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie ogrodzenia boisk sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w miejscowości Budzów

Kategoria: Rok 2022 Opublikowano: 26-10-2022

„Europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

operacja pn. „budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej polegającej na budowie ogrodzenia boisk sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w miejscowości Budzów” ,mająca na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie gminy Budzów poprzez budowę ogrodzenia przy boiskach sportowych oraz położenie nawierzchni syntetycznej pod siłownię plenerową w Budzowie, współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.