Urząd Gminy w Budzowie

BOCIANY TAURONA Z OBRĄCZKAMI

Kategoria: Informacje Opublikowano: 28-07-2020

Przy wsparciu energetyków TAURON Dystrybucja prawie 300 bocianich piskląt zostało w ciągu tygodnia zaobrączkowanych w trwającej właśnie akcji obrączkowania. Badacze ptaków zakładają je z zamiarem uzyskania możliwie największej ilości informacji o każdym osobniku. W tej metodzie badawczej obserwacja jest bardzo ważna i może w niej uczestniczyć każdy z nas.

Pisklęta bocianów są w tej chwili we właściwym wieku, aby założyć im obrączki. Na widok pojawiającego się w gnieździe obrączkarza zamierają w bezruchu udając, że są martwe. Są też na tyle duże, że założona obrączka nie zsunie im się z nogi. Grupa obrączkarzy i ornitologów wywożona jest podnośnikami TAURONA na gniazda, aby założyć na bocianie nogi dwie obrączki – metalową i plastikową. Na każdej obrączce znajduje się skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy. Jest on pewnego rodzaju numerem pesel ptaka, a wszystkie informacje o tym osobniku przypisane do nadanego mu przy obrączkowaniu numeru. W ten sposób nawet po wielu latach można zestawić wszystkie dane o nim. Porównując zebrane informacje naukowcy zdobywają wiedzę o sposobie przemieszczenia się danego ptaka, długości życia, posiadanym potomstwie i innych aspektach jego biologii. Jest to długotrwała, ale na tę chwilę, skuteczna metoda badawcza.

Ornitolodzy i obrączkarze wykorzystują dodatkowo fakt bycia na bocianim gnieździe na dokonanie pomiarów i pobranie próbek do badań i analiz. Dodatkowo boćki są ważone i mierzone są ich skrzydła i dzioby. Zbiera się pozostawione skrzydła dorosłych osobników, a także zlepki niestawionych resztek pokarmu (kości, sierść, pióra, chitynowe pancerze owadów), tzw. wypluwki. Badając je można wiele dowiedzieć się na temat diety bocianów. Wszystkie te informacje poddane analizie i badaniom wzbogacą wiedzę naukowców i pozwolą lepiej chronić te ptaki w przyszłości.

Gdy dostrzeżemy ptaka z obrączką można dane o tym osobniku przekazać do Stacji Ornitologicznej (szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.stornit.gda.pl). Najważniejsze jest odczytanie numeru obrączki. Jest on unikalny dla każdej obrączki, a wszystkie informacje o zaobrączkowanym ptaku gromadzone są
w jedynym miejscu – specjalnej bazie danych Stacji Ornitologicznej. W informacji o ptaku
z obrączką wystarczy numer wytłoczony na obrączce, datę obserwacji, gatunek ptaka, stan zdrowia ptaka, jeśli jest ranny lub chory. Informacje można przekazać poprzesz udostępniony w zakładce POLRING formularz. Naukowcy ze Stacji zbierają, analizują i magazynują pozyskane informacje. Wszystko po to, aby lepiej poznać m.in. zwyczaje i problemy jakie napotykają ptaki.

  • Obrączkarzami są licencjonowani współpracownicy Stacji Ornitologicznej, którzy aby móc obrączkować muszą przejść specjalistyczne szkolenie zakończone egzaminem. Wszystko po to, aby wykonywać te zabiegi w sposób w pełni profesjonalny bez uszczerbku i stresu dla ptaków. Stąd tak istotna jest współpraca  – mówi dr Kazimierz Walasz założyciel i prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, doktor nauk biologicznych, wieloletni działacz na rzecz ochrony gatunków i cennych przyrodniczo siedlisk, autor książek i wielu opracowań poświęconych poznaniu i ochronie naszej przyrody.

Swój wkład w akcję obrączkowania bocianów mają energetycy TAURON Dystrybucja, którzy każdego roku aktywnie angażują się w obrączkowanie. Użyczają ornitologom specjalistycznego sprzętu pozwalającego na dostęp do gniazd znajdujących się na słupach energetycznych. Taka pomoc ma ogromne znaczenie zwłaszcza, że coraz więcej bocianów buduje gniazda na sieci dystrybucyjnej.

  • Jesteśmy dumni, że energetycy TAURON Dystrybucja swoim doświadczeniem i kompetencjami w pracy na sieci dystrybucyjnej wspierają profesjonalnych obrączkarzy. W ten sposób mamy swój wkład w ochronę środowiska poprzez rozwijanie cennej współpracy owocującej uzyskaniem z kolei bezcennych dla nauki i przyszłości bocianów w Polsce wiedzy. – podkreśla Marcin Marzyński, kierownik Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.

Autor zdjęć:

Marian Zambrzycki, TAURON Dystrybucja

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.