Urząd Gminy w Budzowie

Biblioteki Publiczne Gminy Budzów wznawiają wypożyczenia zbiorów bibliotecznych

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 06-05-2020

Informacja: Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów informuje, że od dnia 07 maja 2020 r. Biblioteki Publiczne Gminy Budzów wznawiają wypożyczenia zbiorów bibliotecznych na zewnątrz. Zapraszamy do Bibliotek w dniach i w godzinach ich otwarcia. Godziny otwarcia poszczególnych Bibliotek można znaleźć na stronie internetowej www.bioakbudzow.pl. Zbiory biblioteczne można zamawiać również poprzez formularz internetowy. Aby dokonać wypożyczenia zbiorów bibliotecznych należy wejść na stronę internetową Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów: www.bioakbudzow.pl i wybrać zakładkę „Zamów książkę”. Po przesłaniu wypełnionego formularza pracownik biblioteki skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia odbioru zamówionych zbiorów. Zbiory biblioteczne można zamawiać telefonicznie. Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu wybranej Biblioteki Publicznej i zamówić u bibliotekarza poszukiwane zbiory biblioteczne. Zarezerwowane zbiory biblioteczne należy odebrać w ciągu 7 dni w bibliotece. Numery telefonów Bibliotek Publicznych Gminy Budzów: Gminna Biblioteka Publiczna w Palczy: 33/874 01 35, Biblioteka Publiczna w Budzowie: 33/ 874 00 86, Biblioteka Publiczna w Jachówce: 33/ 874 00 59. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

 

Zasady obowiązujące Czytelników w związku z otwarciem Bibliotek Publicznych Gminy Budzów. 1. Maseczki i rękawiczki: Czytelnicy, którzy przychodzą do biblioteki muszą być zaopatrzeni w maseczki i rękawiczki. 2. Dezynfekcja: Przed wejściem do biblioteki Czytelnik musi zdezynfekować ręce lub własne rękawiczki płynem dezynfekującym dostępnym w bibliotece. 3. Kwarantanna: Osoby przebywające na kwarantannie proszone są o zgłoszenie telefonicznie potrzeby przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek. 4. Miejsce dla Czytelnika: Po wejściu do biblioteki należy stanąć przed ladą biblioteczną w wyznaczonym miejscu. W Punkcie zwrotu/ wypożyczenia zbiorów może znajdować się 1 osoba. Wyjątek stanowi rodzic z dzieckiem do lat 13. 5. Zbiory biblioteczne: Zbiory biblioteczne, które chce wypożyczyć Czytelnik podaje bibliotekarz. 6. Rezygnujemy z: korzystania ze zbiorów na miejscu i z dostępu do Internetu dla Czytelników. 7. Zbiory biblioteczne też muszą przejść kwarantannę: Wszystkie zbiory biblioteczne po powrocie do biblioteki zostaną poddane 7-dniowej kwarantannie. 8. Zachęcamy do zamawiania zbiorów telefonicznie lub poprzez formularz internetowy.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.