Urząd Gminy w Budzowie

BiOAK zaprasza na zajęcia i warsztaty

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 18-11-2021

 Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na zajęcia i warsztaty. Fitness dla dorosłych, wtorek godz. 18.00, Czwartek godz. 18.00. BiOAK w Budzowie. Kurs Tańca dla dzieci, Dzieci 5-6 lat gr. I – Środa godz. 15.00, Dzieci 5-6 lat gr. II – Środa godz. 15.40, Dzieci 7-10 lat gr. I – Środa godz. 16.15. BiOAK w Budzowie. Zajęcia Plastyczne dla dzieci, Grupa I – Sobota godz. 10.00, Grupa II – Sobota godz. 12.00, BIOAK w Budzowie. Wtorek godz. 14.00, GOK w Jachówce. Warsztaty nauki gry na instrumentach regionalnych Sobota godz. 9.00, GOK w Jachówce. Warsztaty tańca i śpiewu regionalnego, Sobota godz. 10.00, GOK w Jachówce. Zajęcia Karate, Dzieci 6-9 lat – Piątek godz. 16.00, BIOAK w Budzowie. Nauka gry na instrumentach dętych, Piątek godz. 15.00, Dom Wiejski w Bieńkówce. Sobota godz. 9.00, Niedziela godz. 9.00- Budzów.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.