Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy na Zajęcia Fitnessu dla dorosłych

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 07-10-2021

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na ZAJĘCIA FITNESSU dla dorosłych. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00 i czwartek o godz. 18.00 na Hali Sportowej przy BIOAK w Budzowie. Koszt 80 zł za miesiąc od osoby. Lista otwarta. Zapisy pod numerem telefonu: 338740135, 887 505 053.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.