Urząd Gminy w Budzowie

BHP w pracy rolnika

Kategoria: Informacje Opublikowano: 24-04-2020

Praca rolnika,  jak każda inna, niesie za sobą ryzyko wystąpienia wypadków. Niedostateczna ostrożność, brak odpowiednich umiejętności czy środków ochrony indywidualnej, korzystanie z maszyn własnej konstrukcji (przeważnie nieposiadających odpowiednich osłon) – to tylko kropla w morzu nieprawidłowości, z jakimi spotykają się pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas wizytacji związanych z postępowaniem powypadkowym.

Nastała wiosna, więc rolnicy zaczynają pracę w polu. Warto przypomnieć o bezpieczeństwie podczas pracy rolnika,
a także wspomnieć o niebezpieczeństwach czyhających niemal na każdym kroku, w tym wymagającym zawodzie.

BORELIOZA

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odnotowała dwukrotny wzrost liczby wypłaconcych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową – boreliozą. Z uwagi na miejsce i charakter pracy rolników, są oni grupą szczególnie narażoną na niebezpieczeństwo ukąszenia kleszcza.

Kasa od wielu lat poprzez liczne działania prewencyjne wśród rolników propaguje wiedzę o sposobach ograniczenia ryzyka ukąszenia przez kleszcze, a także o postępowaniu w momencie, gdy do niego dojdzie.

Dlatego pamiętajmy o:

 • szczelnym okrywaniu ciała (koszula z długim rękawem, zasłaniająca dekolt, spodnie z długimi nogawkami, długie skarpety, kryte buty, nakrycie głowy) – szczególnie podczas wykonywania prac na użytkach zielonych oraz w lesie i stosowaniu ubrań w jasnym kolorze, gdyż łatwiej na nich dostrzec kleszcze
 • niesiadaniu bezpośrednio na trawie, pniu itp.
 • chodzeniu po przetartych szlakach – unikaniu wysokich traw i zarośli
 • wzmożonej ostrożności w okresach szczególnej aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem
 • stosowaniu środków odstraszających kleszcze, tzw. repelentów
 • po powrocie do domu z miejsc, gdzie bytują kleszcze, należy dokładnie sprawdzić całe ciało, a wszczególności zgięcia łokci, pod pachami, w pachwinach za uszami

PRACE POLOWE

Mechanizacja prac pozwala zwiększyć wydajność produkcji i ograniczyć jej koszty, jednak niewłaciwe użytkowane lub przygotowne do pracy maszyny powodują zagrożenie dla zdrowia i życia rolników. Duża liczba ruchomych elementów roboczych, często nieosłoniętych w połączeniu z brakiem wiedzy i umiejętności obsługującego, zwykle prowadzi do wypadków i to tych najgroźniejszych w skutkach. Dlatego należy pamiętać o kilku zasadach:

 • maszyny rolnicze mogą obsługiwać osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie obsługi konkretnej maszyny oraz zasad bezpieczeństwa pracy (BHP), posiadające wymagane uprawnienia
 • należy zadbać o dobry stan osłon ruchomych elementów maszyn
 • na czas transportu należy osłonić elementy tnące maszyn
 • rolnik sam agreguje maszyny i przyczepy: nie wolno dopuścic do sytuacji, by między ciągnikiem a doczepianą maszyną lub przyczepą przebywały inne osoby
 • jeśli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub środki transportu, należy użyć drabiny
 • zanim rolnik uruchomi maszynę, jego obowiązkiem jest sprawdzenie do jakiego stopnia ogranicza ona pole widzenia (może okazać się, że maszyna nie przesłania dorosłego, ale dziecko – tak!)
 • pod żadnym pozorem nie wolno pozwolić nikomu na jazdę na ładunku, błotnikach, zaczepach, burtach;
  na wsiadanie i wysaidanie w czasie jazdy
 • nie wolno wykorzystywać kombajnów i ciągników kołowych bez kabiny lub ramy ochronnejdo pracy
  na znacznych pochyłościach

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Różnorodne środki ochrony roślin pozwalają rolnikom na uchronienie plonów przed chwastami, chorobami
i szkodnikami. Należy jednak pamiętać, że stosować można wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić
do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Zabiegi ochronne powinny być wykonywane przez osoby wyposażone w odzież ochronną. Pamiętajmy aby:

 • do pracy nie przestępować na czczo
 • podczas pracy nie wolno jesć, pić i palić tytoniu
 • nie wolno spożywać alkoholu ani przed, ani w dniu zabiegu, ani dzień po nim
 • po zakończeniu pracy i zdjęciu odzieży ochronnej należy umyć ręce i twarz oraz przepłukać usta czysta wodą

BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Świadomość zagrożeń i znajomoćś zachowań zwierząt, zaspokojenie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynnośći podczas codziennej obłusgi ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami, stresem i stratą czasu.

Z danych Kasy wynika, ze rocznie ok. 2 000 osób doznaje urazu podczas pracy ze zwierzętami, a kilka z nich traci życie.

Najczęstsze przyczyny niebezpiecznych zdarzeń to:

 • reakcja zwierząrzt na nieznane bodźce i otoczenie
 • narowistośc i agresja zwierząt
 • niewłaściwy sposób obsługi
 • nieodpowiednie warunki bytowania
 • inastruktura nieprzystosowana do profilu produkcji i obsady zwierząt
 • nieprawidłowe metody poskramiania

Opracował młodszy specjalista ds. prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego PT KRUS w Suchej Beskidzkiej Joanna Kociołek

Źrodło: materiały szkoleniowe, broszury prewencyje KRUS

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.