Urząd Gminy w Budzowie

Bezpłatna rehabilitacja dla osób ubezpieczonych w KRUS!

Kategoria: Informacje Opublikowano: 31-05-2022

Placówka terenowa KRUS w Suchej Beskidzkiej informuje o bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych dla osób ubezpieczonych w KRUS.

O wyjazd rehabilitacyjny mogą starać się osoby, które:

  • Mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni,
  • Osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • Osoby skierowane przez lekarza pierwszego kontaktu.

Rehabilitacja lecznicza jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

  • Wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony przez lekarza prowadzącego
  • Wyniki podstawowych badań (morfologia, OB., badania moczu, EKG, RTG klatki piersiowej, załączone do wniosku.

Wypełnioną dokumentację należy złożyć w Placówce Terenowej w Suchej Beskidzkiej lub wysłać do Oddziału Regionalnego w Krakowie.

Druki wniosków dostępne są na stornie internetowej: www.krus.gov.pl lub w Placówce Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.