Urząd Gminy w Budzowie

Azbest – podpisanie umów w Starostwie Powiatowym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-04-2023

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest informujemy, że w  Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Budzów. Aby skorzystać z dofinansowania właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela  powinna zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska (pok.113). Podczas podpisywania umowy należy przekazać informację o numerze działki ewidencyjnej z której odpad będzie odbierany.

Dofinansowanie udzielane jest w wysokości 70% (Gmina 40% oraz Powiat30%). Mieszkaniec ponosi pozostałe koszty w wysokości 30% ( 124,42 zł za tonę)

Więcej informacji na stronie: https://powiatsuski.pl/dofinansowanie-do-utylizacji-azbestu/

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.