Urząd Gminy w Budzowie

Azbest – podpisanie umów w Starostwie Powiatowym

Kategoria: Informacje Opublikowano: 25-04-2023

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest informujemy, że w  Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu z Gminą Budzów. Aby skorzystać z dofinansowania właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela  powinna zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska (pok.113). Podczas podpisywania umowy należy przekazać informację o numerze działki ewidencyjnej z której odpad będzie odbierany.

Dofinansowanie udzielane jest w wysokości 70% (Gmina 40% oraz Powiat30%). Mieszkaniec ponosi pozostałe koszty w wysokości 30% ( 124,42 zł za tonę)

Więcej informacji na stronie: https://powiatsuski.pl/dofinansowanie-do-utylizacji-azbestu/