Urząd Gminy w Budzowie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 – 2020

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 11-10-2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych realizowany będzie program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019- 2020”.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnym tel. 33 876 77 52 oraz 33 876 77 80 w terminie do 16.10.2019r.

Gminy mogą składać wnioski do wojewody w terminie do 22.10.2019 r.

 

W załączeniu: Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020