Urząd Gminy w Budzowie

Apel Wójta Gminy Budzów

Kategoria: Komunikaty i apele Opublikowano: 15-05-2017

Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o zakazie wyrzucania skoszonych traw i chwastów ze swoich nieruchomości do korytek ściekowych przy drogach.

Powoduje to zmniejszenie drożności korytek i przepustów drogowych.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.