Urząd Gminy w Budzowie

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERENIE GMINY BUDZÓW 2021

Kategoria: Informacje Opublikowano: 02-04-2021

Człowiek koszący ręcznie trawę. Biały napis "wykaszaj trawy i chwasty".

Wójt Gminy Budzów przypomina właścicielom, posiadaczom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom gruntów z terenu gminy o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Zachwaszczone grunty i niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych, stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych oraz dla nas samych.

Zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd krajobrazu naszej gminy, stanowią siedliska szkodników glebowych, gryzoni, jadowitych żmij, ślimaków, sprzyjają ich rozmnażaniu, ale przede wszystkim stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich działek utrzymywanych zgodnie z zasadami dobrej kulturze rolnej. Pamiętajmy, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.

Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzana systematycznie przez cały rok od wiosny do wczesnej jesieni. Przypomina się również rolnikom, którzy złożyli wnioski w ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Jednocześnie zwraca się uwagę na fakt, iż wypalanie traw w okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie jesieni i wiosny – jest karane zgodnie z art. 131 pkt. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  z 2020 r poz. 55 ze zmianami).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.