Urząd Gminy w Budzowie

APEL O NIE SPALANIE ŚMIECI W PIECACH

Kategoria: Informacje, Komunikaty i apele Opublikowano: 31-12-2018

W związku z częstszymi przypadkami palenia śmieci w piecach Wójt Gminy Budzów informuje, iż spalanie pojemników plastikowych, opakowań, worków foliowych, artykułów gumowych, opon oraz drewna lakierowanego jest surowo zabronione. W trakcie spalania powyższych odpadów powstają  bardzo niebezpieczne substancje, trujące dla zdrowia. Dym ze spalonych śmieci zawiera trujące dla ludzi  i zwierząt dioxyny np. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, które są rakotwórcze a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca. Trujący dym może powodować kaszel i duszności a także reakcje alergiczne na skórze. Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Spalanie odpadów plastikowych, opon czy gumy jest nie tylko trujące ale też, zgodnie z ustawą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach, zagrożone  karą  grzywny nawet 5 tysięcy złotych, a także karą więzienia. Od początku 2019 roku będą przeprowadzane kontrole.

Dlatego, Wójt Gminy Budzów apeluje by dla dobra wszystkich mieszkańców gminy, odpady te, po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych worków, aby uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.