Urząd Gminy w Budzowie

Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzów, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzów oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 03-01-2022

Szanowni Państwo, trwają prace nad Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzów, Gminnym Programem  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzów oraz Gminnym Programem Wspierania Rodziny dla Gminy Budzów. Strategia
i programy będą dokumentami wyznaczającymi kierunki rozwoju naszej Gminy na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Gminie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane w naszej Gminie, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona
skierowana do mieszkańców Gminy Budzów i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.
Wyniki tego badania ankietowego posłużą do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzów, Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzów oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Budzów.

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Ankieta dostępna jest tutaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.