Urząd Gminy w Budzowie

Ankieta dotycząca efektów funkcjonowania Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 27-08-2021

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej efektów funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”. Ankiety  skierowane są do mieszkańców oraz beneficjentów obszaru działania Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną. Termin składania ankiet trwa do 5 września 2021 r.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.