Urząd Gminy w Budzowie

Ankieta do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030.

Kategoria: Informacje Opublikowano: 05-05-2021

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030.

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Budzów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Budzów na lata 2021 – 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Budzów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem:

Formularz ankiety w wersji online

Ponadto wypełnione ankiety (pobrane z załącznika zamieszczonego poniżej) należy składać w Urzędzie Gminy w Budzowie na dziennik podawczy pok. nr 3, do skrzynki znajdującej się wewnątrz budynku bądź e-mailem: gmina@budzow.pl.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 23 maja 2021 r. 

Państwa opinia na temat Gminy Budzów jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele sugestii, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt Strategii.

Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.