Urząd Gminy w Budzowie

„AKTYWNI 30+”

Kategoria: Informacje Opublikowano: 13-01-2021

WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. – firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji projektów i organizacji szkoleń – informuje, że od dnia 1 listopada 2020 r. na terenie województwa małopolskiego realizuje projekt pt.: „AKTYWNI 30+” skierowany do 156  osób w strukturze:

94 osoby – bierne zawodowo

Oraz

62 osoby – bezrobotne

w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: wielicki, suski, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkulski

w tym:

 • min. 24 osoby w wieku 50 +
 • min. 19 osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 94 kobiety
 • min. 10 osób niepełnosprawnych
 • min. 62 osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy:

 • Diagnozę indywidualnej sytuacji Uczestniczek / Uczestników Projektu wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Warsztaty efektywnego poszukiwania pracy
 • Wsparcie psychologiczne
 • Szkolenie zawodowe zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania uznanego na rynku certyfikatu
 • 3 – miesięczny płatny staż.

Dla Uczestniczek / Uczestników Projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • bezpłatne materiały szkoleniowe,
 • profesjonalną kadrę trenerską,
 • stypendium szkoleniowe
 • catering podczas szkoleń zawodowych,
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu:

Biuro projektu AKTYWNI 30+, Okrężna 4A 33 – 100 Tarnów

Z wyrazami szacunku
Zespół projektowy AKTYWNI 30+
Małgorzata Olejarka

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.