Urząd Gminy w Budzowie

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 22-02-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021. – 31.12.2022r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020.

W załączniku pełna informacja w sprawie realizowanego projektu.