Urząd Gminy w Budzowie

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis

Kategoria: Ogólne Opublikowano: 22-02-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2021. – 31.12.2022r. realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie suskim (VII) – Reaktywacja 30+bis” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  Oś priorytetowa 8- Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy RPO WM 2014-2020.

W załączniku pełna informacja w sprawie realizowanego projektu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.